List of Subscribers

 

New Subscribers

CLICK HERE TO SUBSCRIBE

 

LIST-B

If you have subscribed and that is not added here please click here.

 

If you have not subscribed please subscribe.

 

Sl.

Subscription Starts on

Subscription ID

Subscribers

1

'2020-09-12 12:43:10.0

354797914

Prof Chakravarthy Raghavan

2

'2020-09-08 21:14:03.0

353528211

Durgeswar Kalita

3

'2020-09-01 11:13:42.0

350888202

Dr. Gayatri Girish Mishra

4

'2020-08-31 13:00:20.0

350596111

Dr. Priti Pareshwari Mohanty

5

'2020-08-30 16:18:17.0

350376161

Dr. Diddigi Vamsi Krishna

6

'2020-08-25 14:29:07.0

348808376

Deepika Pandey

7

'2020-08-20 23:50:58.0

347533326

Shyam Kumar Jha

8

'2020-08-20 19:49:21.0

347478847

Madhu Bala Sinha

9

'2020-08-20 14:27:23.0

347372936

Dr Trilok Jha

10

'2020-08-19 09:18:47.0

346954652

Dr. Giridhari Panda

11

'2020-08-18 13:54:21.0

346731693

Manish Kumar Jha

12

'2020-08-17 10:09:12.0

346284048

Narender Bharti

13

'2020-08-13 21:51:52.0

345352540

Sudip Chakravortti

14

'2020-08-12 18:22:26.0

344954142

Menka Kuril

15

'2020-08-12 10:23:53.0

344794153

Kripashankar Sharma

16

'2020-08-11 16:13:53.0

344613812

Imrana Parveen

17

'2020-08-11 12:53:33.0

344535972

Pranabesh Bhattacharya

18

'2020-08-10 13:49:56.0

344214336

Preeti

19

'2020-08-09 22:08:16.0

344052057

Dr R Suresha

20

'2020-08-08 16:39:17.0

343706745

Dr.Pradeep Kumar Nayak

21

'2020-07-09 10:07:57.0

334923461

Partha Karmakar

22

'2020-07-09 10:13:58.0

334921252

Arup Sarkar

23

'2020-07-03 16:16:51.0

333455518

Nibedita Goswami

24

'2020-06-12 15:33:22.0

328162015

Shlesha Sachindra

25

'2020-06-05 15:12:16.0

326440651

Menakarani Sahoo

26

'2020-05-31 17:59:58.0

325084497

Vinoth M

27

'2020-05-24 21:51:02.0

323541868

Dr. Vishvesh Vagmi

28

'2020-05-24 11:43:48.0

323419273

Dr.Gananjay Yadneshwarrao Kahalekar

29

'2020-05-23 05:27:51.0

323130900

Dr.Gananjay Yadneshwarrao Kahalekar

30

'2020-05-12 01:10:51.0

320721685

Debobrato Sarkar

31

'2020-05-08 21:01:58.0

320013625

Dharmendra Das

32

'2020-04-24 06:36:23.0

316849376

Dr Vivek Sharma

33

'2020-04-23 18:48:25.0

316783045

Nilamadhab Pradhan

34

'2020-04-23 14:36:53.0

316728484

Dr. Jayashree A Sakalkale

35

'2020-04-23 14:13:29.0

316723315

Dr. Bhagyashree Sudhir Bhalwatkar

36

'2020-04-09 13:11:56.0

313797059

Nandadulal Mandal

37

'2020-04-03 20:59:58.0

312546762

Mahatma Vinapani Tripathi

38

'2020-03-26 22:02:54.0

310844521

N Venkatesha Rao

39

'2020-03-26 09:38:47.0

310682838

Debalina Ghosh

40

'2020-03-12 22:36:01.0

308280176

Ishwar P Bhat

41

'2020-02-24 11:27:12.0

304512967

Bisnupada Sahoo

42

'2020-02-15 15:34:46.0

302873388

Dr NARESH SHARMA

43

'2020-01-10 15:36:38.0

295579876

Jharana Rani Tripathy

44

'2019-12-22 12:20:02.0

292057783

Priyanka

45

'2019-12-22 11:10:17.0

292045196

Saikat

46

'2019-11-29 13:53:31.0

287999464

Dr. Vinod

47

'2019-11-02 19:36:39.0

283140507

Sreenivasan

48

'2019-10-31 17:41:55.0

282724791

Tae Hong

49

'2019-09-29 12:16:27.0

276446377

Subrahmanya G

50

'2019-09-08 17:05:21.0

272109158

Ganesh Narayan

51

'2019-09-07 16:25:20.0

271941614

Mukesh Kumar

52

'2019-08-05 23:01:23.0

266008514

Kanwar

53

'2019-08-04 17:26:50.0

265752405

Debabrata

54

'2019-07-21 07:10:17.0

262210394

Raj Kishor

55

'2019-07-16 09:40:14.0

261067420

K

56

'2019-07-15 14:04:22.0

260899385

Nilachal

57

'2019-07-15 12:09:44.0

260858296

K

58

'2019-07-13 16:55:10.0

260514382

Anu

59

'2019-07-06 20:44:28.0

258698532

Dr Madhukeshwar

60

'2019-07-03 14:38:39.0

257494763

Pallavi Vijay

61

'2019-06-14 18:24:50.0

252210875

Kuldeep

62

'2019-06-11 21:49:46.0

251688768

Vijay

63

'2019-06-08 01:06:19.0

251043714

Ranjan

64

'2019-05-19 16:46:49.0

247647114

Ramavtar

65

'2019-05-06 20:35:46.0

245453102

Dr. Sudev

66

'2019-04-26 13:40:48.0

243570831

Dr. RISHI RAJ

67

'2019-04-17 12:11:09.0

241826122

Himanshu Roy

68

'2019-04-07 11:55:20.0

240064844

Onkar Selukar

69

'2019-04-05 14:31:56.0

239771147

Dr. Pradnya Konarde

70

'2019-03-28 06:18:52.0

238212125

Dr Ranjeet Kumar

71

'2019-03-19 17:26:23.0

236854905

Krishna Kumar Mishra

72

'2019-03-15 18:19:11.0

236248184

Santosh Kumar Pathak

73

'2019-03-10 10:28:43.0

235271366

Gireesh Kumar Mishra

74

'2019-03-10 09:30:14.0

235264202

Gireesh Kumar Mishra

75

'2019-03-09 13:30:22.0

235146337

Geeta Shukla

76

'2019-03-09 13:23:20.0

235145329

Rashmi

77

'2019-03-09 13:21:49.0

235145007

Santosh Pathak

78

'2019-03-09 13:18:53.0

235144385

Krishna Kumar

79

'2019-03-09 13:16:39.0

235143409

Sweeti Jha

80

'2019-03-09 13:11:13.0

235142761

Mahesh Dutt

81

'2019-03-09 13:08:00.0

235142086

Dr Ganesh Pandit

82

'2019-03-09 10:59:27.0

235111967

Bhagawan Samantha Rai

83

'2019-03-09 10:52:38.0

235110999

Girishji

84

'2019-03-09 10:49:05.0

235110221

Akhilesh

85

'2019-03-09 10:45:01.0

235108668

Narayandutt Mishra

86

'2019-03-07 13:23:36.0

234769361

Dr. Surabhi Verma

87

'2019-03-06 08:16:38.0

234519163

Dr Bipin Jha

88

'2019-03-06 08:11:13.0

234518800

Abhishek

89

'2019-03-06 08:08:14.0

234518486

Dr. Minakshee Joshi

90

'2019-03-05 21:17:18.0

234481378

R.G.Murali Krishna

91

'2019-03-03 15:10:45.0

234108826

Pooja Singh

92

'2019-03-02 10:05:33.0

233918937

Sougata Ghosh

93

'2019-02-18 15:57:08.0

232067837

Dipankar Mondal

94

'2019-01-16 21:20:44.0

226858234

Neetu Dutt Nautiyal

95

'2019-01-08 22:03:15.0

225620742

Neel Kamal Tripathi

96

'2018-12-16 12:10:52.0

221719273

S Ananda Teertha

97

'2018-12-14 16:19:55.0

221497874

Dr. S Ananda Teertha

98

'2018-12-01 16:04:35.0

219767521

Nibedita Kar

99

'2018-12-01 10:10:07.0

219712245

Vani M Hegde

100

'2018-12-01 09:54:57.0

219710676

Jai Krishan

101

'2018-11-25 11:37:05.0

218948319

Karim Sk

102

'2018-11-24 19:38:37.0

218904684

Devi Singh

103

'2018-11-12 17:32:44.0

217424428

Rita Pal

104

'2018-02-24 12:09:58.0

180451142

Jitendra Kumar Rayaguru

105

'2018-02-01 20:41:48.0

178070210

Dr.Pinki Malik

106

'2018-02-01 08:16:20.0

177981222

Dr. Prem Singh Sikarwar

107

'2018-01-31 23:04:22.0

177969469

Pradeep Kumar Jha

108

'2018-01-30 01:06:42.0

177742821

Dr.Rishi Raj

109

'2018-01-19 18:31:54.0

176677214

Dhananjay Vasudeo Dwivedi

110

'2018-01-16 21:28:13.0

176330959

Satya Dev

111

'2017-12-09 21:32:43.0

172224579

Chandni

112

'2017-12-09 19:14:43.0

172212749

Jha

113

'2017-11-16 19:45:02.0

169768912

Sumit Kumar Mandan

114

'2017-11-15 17:11:23.0

169638552

Nandini Das

115

'2017-11-03 08:51:47.0

168354089

Anindita Adhikari

116

'2017-10-25 18:51:07.0

167556569

Dr Asrulekha Tripathi

117

'2017-10-23 16:06:15.0

167320247

Sukanya Boruah

118

'2017-07-01 16:43:30.0

154780215

Nidhi Kant Thakur

119

'2017-07-01 16:33:33.0

154778202

Sangeeta Kumari

120

2017-05-18 11:58:00.0

149163494

Amritava Das

121

'2017-02-02 08:52:53.0

135989424

Dr. MUKESH KUMAR

122

10/18/2020 13:36

367971235

RADHA MADHAV BHARADWAJ

123

10/23/2020 17:50

370100684

ATANU BANDYOPADHYAY

124

10/28/2020 20:29

371811513

PRIYANKA MISHRA

125

10/31/2020 0:38

372632920

Benudhar Dash

126

10/31/2020 10:43

372696380

Benudhar Dash

127

11/1/2020 9:11

373033486

Gopal Acharjaya

128

11/4/2020 0:34

374008121

SOMA DEY

129

11/6/2020 21:46

375060365

Dr. Ratna Mohan Jha

130

11/11/2020 21:45

376857604

Dr Ram sevak Jha

131

11/13/2020 14:48

377392669

G.S.V.DATTATREYA MURTHY

132

11/15/2020 12:49

377909401

Nutan Kumari

133

11/18/2020 14:48

378962215

GOWRI P

134

11/22/2020 18:49

380269922

Nutan Kumari

135

11/28/2020 12:42

381989601

Sankar Mondal

136

11/29/2020 13:32

382292617

Prasun Kumar Mishra

137

12/13/2020 18:02

386760377

DR. SHYAM BIHARI CHOUDHARY

138

12/20/2020 20:58

389103470

Dr. Deepika dixit

139

12/26/2020 15:54

391247698

Sangeeta Rani Biswal

140

12/30/2020 22:13

392998949

Dr K L PAVANKUMAR

141

1/7/2021 11:52

395345656

Piyushkant Dixit

142

1/7/2021 12:02

395351446

Piyushkant Dixit

143

 

 

 

144

 

 

 

145

 

 

 

146

 

 

 

147

 

 

 

148

 

 

 

 

List- A

 

Sl

Name

Address

ID

Country

1

Mrs. Malti AUCKLE

Head Department of Sanskrit, Senior Lecturer in Sanskrit, School of Indological Studies, Mahatma Gandhi Institute, Moka, Mauritius.

S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/09

Mauritius

2

Shri Sumit Saxena

Rashtriya Sanskrit Sansthan Bhopal Campus

S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/01

India

3

Dr. Shyam Sundar Pandey

Librarian I/c., Assistant Librarian Rastriya Sanskrit Sansthan, Under MHRD, Govt. of India (Deemed University () Jaipur. Rajasthan-302018, website: www.rsksjaipur.ac.in

s-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/02

India

4

Anjan K 

 

S- NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/03

India

5

Dr.G S S Murthy 

 

S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/04

India

6

Mansukh Moliya

 

S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/08

India

7

Shri Vasantkumar Bhatt

 

S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/05

India

8

Arun Nishad

 

शोधरत

 

S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB- 2016/06

India

9

Uday Shankar Khatua

 

 

S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/07

India

 

 

 

.