212.gif

 

चित्र एवं मीडिया

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIPUNITHURA, KERALA

 

UJAN, DARBHANGA

 

 

PUTTAGE MATH, KARNATAKA

KURUKSHETRA, HARIYANA

 

 

 

 

img591-1.jpg

 

img592.jpg

 

img591-1.jpg

SARNATH, UP

 

MADHUBANI, BIHAR

 

 

 

Screenshot (2).png

55.jpg

7.jpg

6.jpg9.jpg

IMG_20150728_101819.jpg8.jpg[003252].jpg

3.JPG10.jpg

111.jpg

Mount Aabu, Rajasthan

PC030653.JPG

Rashtri Sanskrit Vidyapith Tirupati